Форум: Предложения и въпроси за сайта -> Мнения за сайтовете от "Уеб връзки"

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=3&forumid=2&post_id=3&showonepost=1


© Geo :

2005/9/11 15:12
 Ще се радвам, ако споделите мнението си за сайтовете, линкове към които има в секция "Уеб връзки". Не забравяйте, че другият начин да покажете одобрението си за даден сайт е като гласувате за него в самата секция. Така той ще се показва по-напред от останалите и вероятно повече хора ще го забележат.

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=3&forumid=2&post_id=3&showonepost=1