Форум: Предложения и въпроси за сайта -> Какво очаквате от Fenomenibg.com - пишете ни тук!

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4&forumid=2&post_id=230&showonepost=1


© creaper :

2009/7/26 10:59
 Сайта е много добър,но според мен трябва да има малко повече и по-актуална информация и наистина ще е по-хубаво ако имаме връзка с феномените :-)

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4&forumid=2&post_id=230&showonepost=1