Форум: Предложения и въпроси за сайта -> Какво очаквате от Fenomenibg.com - пишете ни тук!

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4&forumid=2&post_id=240&showonepost=1


© Geo :

2009/9/3 12:45
 Реално само аз администрирам сайта. Имали сме няколко гост-автори, публикувал съм и информация, изпращана от потребителите.

За да предложите нова статия трябва да посочите Статии и там да изберете Публикувай. Изпратените по този начин статии се преглеждат и ако са подходящи и достоверни, биват публикувани на сайта.

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4&forumid=2&post_id=240&showonepost=1