Форум: Предложения и въпроси за сайта -> Трябват повече автори

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=9&forumid=2&post_id=38&showonepost=1


© Geo :

2006/2/28 22:27
 Ами... и авторите трябва да ядат нещо, нали. Работата и животът не прощават на никого, поддържането на сайта се осъществява в свободните ни време и на доброволни начала. Засега по-добър вариант нямаме.

[ Редактиран от Geo на 2006/2/28 21:29 ]

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=9&forumid=2&post_id=38&showonepost=1