Форум: НЛО -> За извънземното нашествие

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=32&forumid=3&post_id=191&showonepost=1


© krsnika :

2009/2/16 22:03
 ИЗВЪНЗЕМНИ наистина са били дори на земята преди хиляди год . Дошли са заради рудите на земята.Поробили са тогажахното примитивно население.Дори частично са се смесили с част от месното население.Защо мислите китайците са 1 милиард и нещо защото са били тук първи

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=32&forumid=3&post_id=191&showonepost=1