Форум: НЛО -> За извънземното нашествие

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=32&forumid=3&post_id=212&showonepost=1


© mlimma :

2009/5/30 17:00
 Убедена съм, че 'извънземни' съшествуват и че те ни наблюдават по някаква причина! Само,че не съм сигурна точно защо го правят! Единствено мога да се надявам да не сме някой извратен експеримент на тези същества. :-D :-D :-D

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=32&forumid=3&post_id=212&showonepost=1