Форум: НЛО -> Не се занимавайте с такива неща-опасно е.Нло са религията на

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=54&forumid=3&post_id=229&showonepost=1


© creaper :

2009/7/16 1:59
 Точно така,човече разкажи,доколкото разбрах си взел повече отколкото можеш да поемеш,ако не ти се разказва повече за това поне кажи как откри истината

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=54&forumid=3&post_id=229&showonepost=1