Форум: НЛО -> Не се занимавайте с такива неща-опасно е.Нло са религията на

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=54&forumid=3&post_id=256&showonepost=1


© KARMA :

2009/11/14 19:23
 Аз знам какво го е уплашило...Но за тези неща неможеш да говориш просто така.

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=54&forumid=3&post_id=256&showonepost=1