Форум: Научни феномени -> BG-ELECTROGRAVITY ЕКСПЕРИМЕНТИ С ЕЛЕКТРОГРАВИТАЦИЯ

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=45&forumid=5


© teofil :

2007/11/21 23:36
 На следният адрес www.teosfera.piczo.com можете да видите някои клипове с запис на електрогравитационни експерименти извършени от мен. Има също и много материали свързани с антигравитацията и свободната енергия.
Теофил

© Peacekeeper :

2008/6/24 16:47
 :-)

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=45&forumid=5