Форум: Научни феномени -> Големия адронен колайдер , опроверга теорията на относително

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=99&forumid=5


© neprotivokonstituvaystvay :

2011/11/20 12:10
 Големият адронен колайдер ЦЕРН в Женева опроверга ТО на Айнщайн опровержението Или това е някаква грешка? , така смятат релативистите. :-o

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=99&forumid=5