Форум: Конспирации -> Machina na Vremeto

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=11&forumid=6&post_id=341&showonepost=1


© eternal :

2010/12/5 12:08
 Може би програма, до която не всеки има достъп.
Написан софтуер за всичко и всеки.
Ванга и еденици като нея са имали достъп до определено ниво.
Мисля, че 12.2012 г. няма да има "свършек на света", просто ще има ъпгрейт
и ъпдейт!

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=11&forumid=6&post_id=341&showonepost=1