Форум: Конспирации -> Machina na Vremeto

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=11&forumid=6&post_id=41&showonepost=1


© Sikozu :

2006/3/2 13:28
 Ами сложно изречение с два подлога, един глагол, три допълнителни и е една пълна глупост като цяло.
Или казано накратко не ми се верва :/

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=11&forumid=6&post_id=41&showonepost=1