Форум: Конспирации -> Свобода а не страх?

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=52&forumid=6


© Disinfo :

2008/9/28 13:58
 Ще ходите ли на протеста организиран от свободата.орг на 11 Октомври? А чували ли сте за него?
Става дума за свободата в интернет, протест срещунаблюдаването на личните ни данни от МВР, в какви сайтове влизаш, с кой си чатиш... и това:
Цитат:

През последната седмица на септември Европейския парламент ще гласува пакет от предложения, наречен “Телеком пакета” в тези предложения са и т.нар Предложения Торпедо( Torpedo Ammendments), насочени директно срещу свободата в Интернет.
Ако тези предложения бъдат приети, ще последват неща като тези:

- Забавяне на P2P трафика или спирането му изцяло за да се предотврати “нарушаване на интелектуалните права”, което директно означава нарушаване на неутралитета на мрежата. Започва се контрол върху технология с цел и върху преносна среда , с идеята че евентуално може да се случи ‘нарушаване на интелектуални права’

- Сътрудничеството между доставчиците на Интернет и издателите на съдържание, ще бъде засилено насила, за да може при филтрацията на трафика доставчикът да може да разбере това съдържание ‘законно ли е или не’ и дали може да се разпострани по Интернет

- Контрол от страна на доставчиците върху техните клиенти с цел следенето дали съдържанието което се изтегля от потребителя е ‘законно’ или не.
- Всички потребители на Интернет ще бъдат задължени да поставят софтуер на компютъра си, които да следи за наличието на ‘незаконно’ съдържание на техните компютри.

- Ако потребителят има такива ‘нарушения’, освен, че ще бъде преследван законно за действия които не са доказани (виж по-долу), но и достъпът му до Интернет ще бъде спрян (в някой случаи завинаги)

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=52&forumid=6