Форум: Духовност, езотерика -> нещо , което не мога да си обясня ...

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=30&forumid=7&post_id=104&showonepost=1


© slavek :

2007/7/23 12:59
 От 7 месеца снимам с полупрофесионален апарат Kodak P850 . От около 2000 снимки има няколко необясними . Ако има начин да ги покажа - кажете . После ще ви искам мнение !

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=30&forumid=7&post_id=104&showonepost=1