Форум: Духовност, езотерика -> нещо , което не мога да си обясня ...

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=30&forumid=7&post_id=129&showonepost=1


© alucard :

2007/11/4 22:10
 Здравейте. Това с снимките ще е интересно защото дигиталните апарати рядко правят дефекти при снимките си това означава че проблема не е в него и на мен ще ми е интересно да ги видя.

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=30&forumid=7&post_id=129&showonepost=1