Форум: Духовност, езотерика -> нещо , което не мога да си обясня ...

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=30&forumid=7&post_id=280&showonepost=1


© romashka :

2010/2/13 6:33
 Вси4ко запо4нало през Австро-Унгарската воина.Прародителите ми заедно с парвородната си дащтеря избягали с кораб от Австрия и избрали да спрат в Русе.Прабаба била дребна,слаба и изклу4ително красива,бременноста и ж 4-я месец не ли4ала.Митни4ар я драпнал за раката и я попитал иска ли близките и да са живи.Поискал я за себеси,блубил се в нея от прав поглед.Проговорил на неиния език и и казал,4е никои не го интересува,тои бил главния.Тя се разплакала.Сабрали се митни4ари,но вси4ки гледали изплашено и мал4али.Вазрастен служител явно се смилил над тях и с жестове ги подканил да бягат.Посо4ил с поглед фаитон с коне.Оставили багажа си и хукнали.Скрили се в село на 30 км.от Русе. За щтастие успели да вземат сьс себеси парите и златото,които носели.Купили кащта ,земя.Прадядо свирил по сватби.Хората им се радвали,нарекли ги БУЗУКИ.Голямата им дащтеря била на 12г.и надминавала по хубост вси4ки моми4ета в селото.Раз4уло се,дошли наи-богатите хора от саседно Ново село да я искат за недагавия си син.Не я дали.Онези си таргнали,но след дни се варнали .Било ощте светло,моми4ето играело босо на улицата.Брадясали конници я обградили безмалвно,а един от тях я грабнал и вдигнал като перце.Когато хората 4ули писаците и било касно.Конниците препускали кам русенското Ново село.Вси4ки таргнали да тарсят детето детето,защтото оби4али австрииското семеиство.Напразно.Срещту тях насаскали ку4ета и отри4али да са откраднали девоиката

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=30&forumid=7&post_id=280&showonepost=1