Форум: Духовност, езотерика -> нещо , което не мога да си обясня ...

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=30&forumid=7&post_id=281&showonepost=1


© romashka :

2010/2/13 7:57
 Никои и никога не видял сина им и моми4ето.прародителите ми решили да се варнат в Австрия с новородното си дете ,но садбата за пореден пат ги покосила.Варлувала холера и шарка,а на митницата ги спрял сащтия на4алник.Щтом ги видял ги заклиу4ил в полутамна стая и се запилял на някаде.Те викали и удряли по вратата.Сабрали се служителите,а тои се варнал и наредилда се стои дале4е от семеиството.Посо4ил дядо и казал да го товарят на кораба,защтото е болен.Взели и бебето,а тя пла4еики успяла да го изтрагне от рацете им.Разделили сапрузите.Ударили пе4ат ,писали нещто в паспорта на прадядо ми.Не можел да се варнеБаба Елена избягала с детето.Помогнала и някаква жена.Прадядо изпращтал пари по хора ,но пове4ето из4езвли и нестигали до нея.След 3 г тои влязал в страната под 4ужда самоли4ност Решили да продадат вси4ко,да намерят голямата си дащтеря и да се варнат в Австрия.Тои отишал на пазара в Ново село,питал ,разпитвал за детето си ,а ве4ерта не се прибрал.На другата сутрин го открили с отрязана глава,а златният му 4асовник и кесията с парите били непокатнати.Не намерили убиеца.Никои и никога не 4ул пове4е и за моми4ето.ВСИ4КО НАПИСАНО Е ИСТИНА И СЕ ОТНАСЯ ЗА МОЕТО СЕМЕИСТВО-ДНЕС САМ ТАЖНА,БОЛКА И СТРАХ СА СКОВАЛИ ДУШАТА МИ ЗАТОВА ВИ ГО СПОДЕЛИХ

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=30&forumid=7&post_id=281&showonepost=1