Форум: Духовност, езотерика -> нещо , което не мога да си обясня ...

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=30&forumid=7&post_id=282&showonepost=1


© romashka :

2010/2/13 8:13
 Никои никога не видял сина им и моми4ето.Прародителите ми решили да се варнат в Австрия с новороденото си дете,но садбата за пореден пат ги покосила.Варлувала холера и шарка.А на митницата ги спрял сащтият на4алнк.Щтом ги видял,ги заклиу4ил в полутамна стая и се запилял на някаде.Те викали и удряли по вратата.Сбрали се служителите.А тои им наредил да стоят дале4е от семеиството.Посо4ил мажа и казал да го товарят на кораба защтото е болен.Взели и бебето,а тя пла4еики успяла да го изтрагне от рацете им.Разделили сапрузите.Ударили пе4ат и писали нещто в паспорта на прадядо ми.Неможел да се варне.Баба Елена избягала с детето.Помогнала и някаква жена.Прадядо и изпращтал пари,но пове4ето из4езвали и не стигали до нея

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=30&forumid=7&post_id=282&showonepost=1