Форум: Духовност, езотерика -> Алтернативни нео-езотерични лекции

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=82&forumid=7&post_id=252&showonepost=1


© Simon3 :

2009/10/9 16:25
 Предлагам серия от 20 нео-езотерични лекции:
Алтернативен поглед на човек, здраве, наука, общество, вселена.
КАК да ПОДОБРИМ СЕБЕ СИ и СВЕТА.

Уникален опит за всеобща жизнена философия - теоретична и приложна,
на базата на правилното от стандартната и алтернативна наука, древната езотерична мъдрост, научната интуиция, полезното от религиите и космическата мъдрост.

Цел - да съдействат за преосмисляне на човешкото съществуване,
да коригират някои грешки и непълноти на науката и образованието,
да подготвят радикални позитивни промени в човека и обществото.

За сега са публикувани: 1.Увод, 2.Основни понятия, 3.Обзор религии, 4.Космогенезис и 5.Комплексна анатомия, които са основата на тази философия - в Word.doc и .html формат. Както и временен вариант на 6.Медитация и 8.Вредности само в Word.doc формат.

Има огромен брой религиозни, езотерични, йогистки, окултни и пр. учения, сред които цари голям хаос. Възниква основателният въпрос, защо моята философия да е по-добра. Единият отговор е, че това трябва да подскаже интуицията (стига да я има), а другият, паралелен подход е лекциите да се четат наистина с конструктивна критичност и да се търси тяхната вътрешна непротиворечивост; възможно по-цялостно и пълно описание на света; взаимно допълване с известното за стандартната наука; обясняване на възможно повече бели петна за науките; дадени възможно повече теоретични и особено експериментални доказателства (те ще бъдат предимно в лекции 18 и 19).

Ще бъда благодарен на конструктивна критика и коментар.

Поздрави,
Симон Живков


[ Редактиран от Simon3 09.10.2009 - 16:28 ]

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=82&forumid=7&post_id=252&showonepost=1