Форум: Научни феномени -> Изкуствена гравитация.

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=7&forumid=5&post_id=130&showonepost=1


© alucard :

2007/11/4 22:33
 здравейте. За изкуствено гравитацино поле ви трябва цяла атона електоцентрала за да се създаде иска се един голям магнит захранен с огромно количество енергия за да се получи. А по лчбимите ни филми заради това е научна фантастика.

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=7&forumid=5&post_id=130&showonepost=1