Форум: Научни феномени -> Изкуствена гравитация.

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=7&forumid=5&post_id=40&showonepost=1


© Sikozu :

2006/3/2 14:12
 Гравитацията е една от силите, които хората все още не са опитомили :)
vordhosbn - може би говориш за филма farscape - там Сикозу Шану можеше да изменя гравитационното си поле и да ходи навсякъде :))) :-D

© 2005-2007 www.fenomenibg.com
http://www.fenomenibg.com

URL за тази дискусия
http://www.fenomenibg.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=7&forumid=5&post_id=40&showonepost=1