FenomeniBG.com :: световни мистерии, феномени, конспирации, научни загадки, нло, извънземни, алтернативна медицина
Главно менюВажно: прочетете тази статия относно достоверността на материала отдолу!
Пирамидите в Гиза : Еволюция на египетските пирамиди
Публикувано от Geo на 2005/7/16 15:25:20 (26364 прочита )

Еволюция на египетските пирамиди

Алтернативно виждане за еволюцията на пирамидите, подкрепящо теорията, че те са построени доста по-рано, отколкото твърди официалната наука. Изследва се развитието на египетските пирамиди от различни периоди с техните характерни особености. Изглежда Пирамидите в Гиза са прототип за всички останали египетски пирамиди...

Според консервативните учени трите пирамиди са построени по време на Четвъртата династия от трима фараони - Хуфу (гр. - Хеопс), Хафра ( гр. - Хефрен) и Менкаура (гр. - Микерин). Нека проследим какво се е случило и в какъв ред.

Предполагаме, че първи построява своята пирамида Хуфу. Хафра, който последвал Хуфу на трона, би следвало да изгради пирамида, по-висока от тази на предшественика му. Да направи друго би да бъде по-низш, подчинен на владетеля преди него. Освен това никой владетел не би искал хората му да мислят, че техният фараон е по-слаб и има по-малка подкрепа от боговете от владетеля преди него.

Менкаура бил следващият владетел на египетският трон. Като последен от тримата той би трябвало да построи най-толямата от всички пирамиди поради същите причини, но вместо това той построил пирамида, висока само една трета от другите две.

Излиза, че пирамидите в Гиза са построено точно обратно на всички очаквания: първо Хуфу построява най-голямата, после Хефрен - малко по-малка и накрая Микерин, чиято пирамида е само една трета от височината на другите две. Това показва, че има нещо фундаментално, което е сгрешено в традиционната теория. Пълната противоположност на това, което се предполага, че е станало, с това, което очакваме да стане, ни навежда на една единствена мисъл - пирамидите са били построени преди възникването на египетската цивилизация.

Нека предположим, че пирамидите вече са съществували и тримата владетели просто са посочвали монументите, намиращи се на тяхна територия, за своя собственост, правели са ремонти по тях и са построили общо шестте по-малки пирамиди около трите големи, за тях и техните семейства. Точно тази история е описана в стелата на Хуфу. Какво би се случило по този сценарий?

Владетелите от предните династии почитали монументите като храмове на боговете и нямали силата и могъществото да обявят пирамидите за свои. Хуфу, първият от тримата могъщи владетели, е обявил най-голямата пирамида за своя. Хефре, неговият наследник, избрал следващата по големина, а за Менкаура, последният владетел, останала най-малката пирамида. Така тримата владетели се сдобиват с паметници, всеки по реда си.

Според консервативните учени египетските пирамиди представляват най-големите постижения в египетските строежи на пирамиди от третата до тринадесетата династия ( 2700 - 1800г). Обаче ако пирамидите са били построени преди 12.000 години, то те трябва да са служели като модел, който египтяните нееднократно се опитвали до копират. Ако приемем датирането на пирамидите от 10.000г пр. хр., много от загадките и несъответствията, обграждащи монументите, ще изчезнат.

Консервативните учени подкрепят тезата, че египетските пирамиди са се развивали по пътя на еволюцията. Всъщност, през първата и втората династии, фараоните са били погребвани в мастаби, правоъгълни структури с леко наклонени навътре стени, построени върху подземни камери. Това, което озадачава археолозите, е че всеки от първите владетели на Египет имал не по една, а по две мастаби, съответно по една в Абидос и Закара. Едната от тях служела като сенотаф (паметник, празна гробница на погребан другаде човек). Причината за тази ранна практика все още не е известна.

От древните източници знаем, че египтяните са знаели за съществуването на известния вход на Голямата пирамида. Те оставили свидетелства,под формата на сажди от факли и графити по стените, за това колко навътре са били проникнали - до слизащата шахта и подземната камера. Другите две пирамиди също имат проходи и празни камери дълбоко под основите си. Дали първите фараони, знаейки за тези подземни камери и проходи, не са имитирали в своите втори мастаби празните помещения, смятайки че те имат някакво специално значение? Дали не смятали, че правейки гробниците си подобни на храмовете на божествата, се приближават до тях по някакъв начин?

Фараонът Джосер от третата династия (около 2780 пр. хр.) започнал строеж на мастаба, както и своите предшественици, но решил да отиде по-надалече. Той построил още две по-малки мастби върху първата и като резултат се получила пирамида на шест стъпала. Развитието на тази интересна структура показва, че Джосер е искал да наподоби нещо определено. Пирамидата прилича на Шумерски зигурат или "свещенна планина", с изключение на това, че пирамидата на Джосер нямала светилище на върха и имала система от вътрешни тунели и камери. Единствените структри близки до тази пирамида са пирамидите в Гиза.

Забележителното е, че Джосер продължава да имитира пирамидите, като оставя гробницата си празна. В пирамидата всъщност е намерен крак от мумия, но начинът на увиване показва, че тя е от далеч по-късен период. Общо шестдесет мумии са намерени във и около пирамидата на Джосер, но всички са били поне от 1500г. по-късно от Третата династия.

Фараонът след Джосер, Секхемкет, също се опитал да построи пирамида, но изглежда, че тя никога не била завършена и днес е купчина развалини. Въпреки всичко, археолозите намират алабастров саркофаг в шахтите под земята. Той също бил празен.

Най-амбициозният градител на пирамиди от Третата династия бил Снофру. Той построил общо три монумента и има основания да смятаме, че той се е опитал да копира трите пирамиди от Гиза. Той бил доста близо до целта си, тъй като неговата пирамида съдържала 2/3 от камъните на Голямата пирамида и покривала 90 процента от площта на й. При строежа на пирамидата е допусната грешка. Първоначалният ъгъл се е оказал твърде голям и инженерите, опитвайни се да спасят проекта променили рязко ъгъла на пирамидата. Тази грешка се дължи вероятно на факта, че нямайки достъп до тавана на главната камера на Голямата пирамида (който е уникален, направен да издържа и разпределя масата на хилядите тонове камъни отгоре), инженерите на Снофру не са могли да направят неговата камера достатъчно издържлива. Друга разлика между пирамидите е, че каменоделската работа, извършена от Джосер е много груба, сравнена с тази, извършена на платото в Гиза.

Снофру е последният владетел от Третата династия, а първият фараон от Четвъртата династия е Хуфу. Излиза, че египетските архитекти и инженери изведнъж са преодоляли всички пречки и трудности при конструкцията на пирамиди и направили пирамидите в Гиза. Но монументите в Гиза все още се извисяват величествено, показвайки ясно, че нямат нищо общо с другите египетски пирамиди.

Първо, единствено пирамидите в Гиза имат шахти и камери толкова високо над земята. Всички останали имат подземни камери или камери, разположени съвсем близо до основите. Тези камери са копия на най-долнат камера, открита от египтяните. Другите пирамиди нямат камери високо над земята, защото не са знаели за съществуването на такива в пирамидите от Гиза.

Второ, единствено трите пирамиди от Гиза са ориентирани точно по посоките на света, което показва високо развита наука (само компас не би свършил работа, тъй като има разлика между магнитния и географския северен полюс).

Трето, само пирамидите в Гиза са построени с такава точност, комбинирана с употребата на огромни каменни блокове, което позволява достигането на този гигантски размер. Във втората и третата пирамида блоковете са по-малки и не толкова точно поставени, но въпреки това те се разлечават достатъчно от останалите египетски пирамиди, за да поставим в категорията на Голямата пирамида.

Четвърто, монументите от Гиза са построени по съвсем различен дизайн от другите пирамиди. Уилиам Фикс в своята "Одисеята на пирамидите" пише: "Тъй като другите пирамиди са изградени от много по-малки блокове, те са построени като редици от блокове с множество втрешни опорни стени, които дават сцепление между камъните и пряват конструкцията стабилна. Пирамидите от Гиза нямат вътрешни стени. Самите размери на блоковете дават необходимата стабилност. Тези характеристики разкриват отлично майсторство и загатват за по-висока техническа култура от приложената при строежите на другите египетски пирамиди.

На пето място, за разлика от всички други пирамиди построени преди и след предполагаемата дата 2700г, никоя от пирамидите в Гиза не съдържа религиозни знаци или картини в камерите си ( вече обяснихме защо надписите в Голямата пирамида са фалшификати).

Според консервативните учени пирамидите в Гиза са построени като гробници за тримата фараони от Четвърта династия. Въпреки това не са открити никакви тела или останки от мумии в пирамидите. Камепата на фараона в Голямата пирамида е открита напълно празна, с изключение на една каменна кутия, която също била празна. В камерата на Белцони, под втората пирамида, също била открита празна каменна кутия. През 1878 е открит саркофаг с мумия в третата пирамида. Въпреки че саркофагът и мумията потънали при пътуването си по море към Британския музей, ние имаме парчета от нея, които обаче, датирани с радиовъглероден анализ, се оказват от 500 до 0 г. пр. хр.

Става все по-ясно, че тримат фараони, за които се смята, че са построили пирамидите, просто са ги обявили за своя собственост, отказвайки се от опитите да копират структурите, както фараоните преди тях. Има няколко по-малки пирамиди около големите три, които вероятно са построени от фараоните, но днес те са само руини заради некачествената им конструкция. Според древните стели и легенди фараоните само са извършили поправителни работи по пирамидите, но не са имали нищо общо с тяхното построяване.

Менкаура (Микерин), е последният владетел от Четвъртата династия. Според историците, с началото на Петата династия, египтяните се върнали към своите стари груби, неточни и неефективни методи и дизайн, които се виждат и в пирамидите преди Четвъртата династия. Първият фараон от Петата династия, Шепескаф, не построил нищо повече от мастаба за своя гробница. Владетелят след него, Узеркаф, построил своята пирамида толкова некачствено, че днес тя представлява само купчина камъни и развалини. Следващите трима фараони също направили опит да си построят три пирамиди в Абу Сир, отново копирайки Гиза, но просто нямало как да достигнат големината на трите пирамиди в Гиза и днес техните пирамиди също са купчини развалини. Същото се повтаря и през Шестата и Тринадесетата династия, след което строежите на пирамиди спират. Общо 23 по-големи пирамиди били издигнати след Четвъртата династия, но всяка от тях е построена необмислено, с малко грижа за точността и използвайки много по-малки блокове, които не били повече от грубо оформени квадратни камъни. С право можем да попитаме: ако трите пирамиди в Гиза са построени през Четвъртата династия, какво е станало след това с напредналите знания и умения на египтяните, защо те не са използвали при нито една от по-късните се пирамиди?

Улиам Фикс заключва: "Многото основни разлики между трите пирамиди в Гиза и останалите египетски паметници показват, че те не пасват на предлаганата хронология за династически Египет.Но ако те не са от династически Египет , тогава единствената възможна посока, в която може да преместим времето на построяването им е назад, в миналото."

В действителност пирамидите в Гиза не са част от еволюционното развитие на египетските пирамиди. Те са съществували от самото начало, мотивацията и влиянието им подбуждат строежа на пирамиди по поречието на Нил през династически Египет.
Свързани връзки
#Повече за Пирамидите в Гиза
#Статии от Geo
Версия за принтиране   Изпрати тази статии на приятел
- Страницата е генерирана за 0.09 Секунди -